Movie Theaters

/Movie Theaters
Movie Theaters2018-09-28T15:40:50+00:00

Urvasi
Kancharapalem
Visakapatnam – 530002
Phone:+91-891-2559418

70 MM Ajantha
Sri HariPuram
Visakapatnam
Phone:+91-891-2577107

Aruna Talkies
Pedagantyada
Visakapatnam
Phone:+91-891-2516528

Chandra Sekhar
Natayyapalem
Visakapatnam
Phone:+91-891-2517729

Geet&Sangeeth
Allipuram
Visakapatnam
Phone:+91-891-2566534

Gokul
Bowdara Road
Visakapatnam
Phone:+91-891-2562482

Jyothi
Dabagardens
Visakapatnam – 530020
Phone:+91-891-2563646

Kanya Sri Kanya
Gajuwaka
Visakapatnam
Phone:+91-891-2517986

LaxmiNarasimha Picture Palace
Kancharapalem
Visakapatnam – 530002
Phone:+91-891-2558658

Laxmikanth
Gajuwaka
Visakapatnam
Phone:+91-891-2517034

Leelamahal
Dabagardens
Visakapatnam – 530020
Phone:+91-891-2562480

Maha Lakshmi Talkies
Malkapuram
Visakapatnam – 530026
Phone:+91-891-2577110

Manorama
Bowdara Road
Visakapatnam
Phone:+91-891-2565468

Mohini
Gajuwaka
Visakapatnam
Phone:+91-891-2517575

Parameswari
Kancharapalem
Visakapatnam – 530002
Phone:+91-891-2558186

Poorna
Main Road
Poorna Market
Visakapatnam – 530001
Phone:+91-891-2564013

Rajkamal
Suryabagh
Visakapatnam
Phone:+91-891-2565999

Rama Devi
Jagadamba Junction
Visakapatnam – 530001
Phone:+91-891-2564796

Sangam&Sarath
Dwarakanagar
Visakapatnam – 530016
Phone:+91-891-2547157

Sarada
Jagadamba Junction
Visakapatnam – 530001
Phone:+91-891-2564796

Satyanarayana
Bowdara Road
Visakapatnam
Phone:+91-891-2565639

Saraswathi
Dabagardens
Visakapatnam – 530020
Phone:+91-891-2562480

Seshmahal
Gajuwaka
Visakapatnam
Phone:+91-891-2517158

Sri Kanti
Poorna Market
Visakapatnam
Phone:+91-891-2562345